REALIZACE PROJEKTU

"Modernizace a rozvoj cukrárny"


Realizace projektu "Modernizace a rozvoj cukrárny" žadatele Jany Nastoupilové byla podpořena z Programu rozvoje venkova - operace 19.2.1. v rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Boleslavsko. Cílem operace 19.2.1 je podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD příslušné MAS.

Výše dotace činí 45% z celkových způsobilých výdajů, z čehož 64 % je příspěvek EU a 36 % je příspěvek z národních zdrojů. Cílem projektu je modernizace a rozšíření cukrárny. V rámci projektu bude vybudována předzahrádka se zastíněním s kapacitou přibližně 14 míst, bude zakoupen nový stroj na výrobu zmrzliny a bude provedena rekonstrukce podlahy.


REALIZACE PROJEKTU 
" ZVÝŠENÍ KVALITY SLUŽEB V CUKRÁRNĚ"

Projekt "ZVÝŠENÍ KVALITY SLUŽEB V CUKRÁRNĚ" je spolufinancován Evropskou unií v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova

Hlavní cíl operace: Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS Boleslavsko, z. ú.

Cílem projektu je zvýšení kvality služeb v cukrárně, konkrétně nabídky kávy a kávových nápojů. V rámci projektu bude pořízena profesionální technologie na přípravu kávy, výkonný dvoupákový kávovar a mlýnek na kávu.